რა არის ვირტუალური რეალობა?


ვირტუალური რეალობის განმარტება, ბუნებრივია, ორივეს განმარტებებიდან მოდის "ვირტუალური" და "რეალობა". "ვირტუალური" განმარტება რეალობასთან ახლოსაა და რეალობა ახლოსაა რასაც ჩვენ, როგორც ადამიანები, განვიცდით. ასე რომ, ტერმინი "ვირტუალური რეალობა" ძირითადად ნიშნავს "ახლო რეალობას". ეს შეიძლება რამეს ნიშნავდეს, მაგრამ, როგორც წესი, ის ეხება კონკრეტულ ტიპს რეალობის ემულაცია.


ჩვენ ვიცით სამყარო ჩვენი გრძნობებისა და აღქმის სისტემების საშუალებით. სკოლაში ყველამ ვისწავლეთ რომ ხუთი გრძნობა გვაქვს: გემო, შეხება, ყნოსვა, მხედველობა და სმენა. ეს მხოლოდ არის ჩვენი ყველაზე აშკარა გრძნობის ორგანოები. სიმართლე ისაა, რომ ადამიანებს ამაზე ბევრად მეტი გრძნობა აქვთ, მაგალითად ბალანსის გრძნობა. ეს სხვა სენსორული საშუალებები, ასევე განსაკუთრებული ჩვენი ტვინის მიერ სენსორული ინფორმაციის დამუშავება უზრუნველყოფს ჩვენს მდიდარ ნაკადს ინფორმაცია გარემოდან ჩვენს გონებაში.


ყველაფერი, რაც ვიცით ჩვენი რეალობის შესახებ, ჩვენი გრძნობების საშუალებით ხდება. Სხვა სიტყვებით, რეალობის მთელი ჩვენი გამოცდილება უბრალოდ სენსორული ინფორმაციისა და ჩვენი კომბინაციაა ტვინებს ამ ინფორმაციის გრძნობის შექმნის მექანიზმებს. მაშინ ლოგიკურია, რომ თუ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი გრძნობები შედგენილი ინფორმაციით, თუ რეალობის აღქმა იქნებოდა ასევე შეიცვლება ამის საპასუხოდ.


რატომ? სად? როგორ?

ვირტუალური რეალობის უპირატესობები